Èquids

Fenc / Festuca

A Farratges Nabau produïm varies varietats de fenc, la més utilitzada és la festuca, normalment secada al sol, ja que, degut al clima i a l’excel·lent qualitat de les nostres terres del Pla d’Urgell (entre les millors zones del món per a la producció de farratges) sorgeix un producte final de primera. El nostre fenc presenta un alt contingut en fibra insoluble que afavoreix la funció intestinal, i contribueix a una millor digestió, actua com antioxidant i potencia el sistema immunològic. El secat al sol evita la destrucció de proteïna que es produeix amb la deshidratació, i permet conservar tot l’olor i el gust natural del fenc.

Tot això juntament amb els nostres processos especials alhora d'adobar, tallar, voltejar i empacar de forma específica per alimentar de manera sana i natural tot tipus de bestiar, i especialment cavalls, el fan un aliment imprescindible a la seva granja.

Cal tenir en compte que tots els èquids, i especialment els cavalls, per la naturalesa del seu sistema intestinal necessiten ingerir farratge suau entre 15 i 18 hores al dia (aproximadament un 1% o més del seu pes al dia). Per això es recomana no proporcionar alfals en excés durat el dia, ja que sobrepassaríem els requisits de proteïnes que requereix l’animal, per lo que una mesura idònia per a un animal de 600kg seria proporcionar-li entre 2-3kg al dia d’alfals i la resta de festuca, essent la proporció de farratge el 50-60% de la seva dieta.

Per tot, el farratge es l’element clau de la dieta equina.

A més, el servei del fenc com també el d'alfals i el de palla es poden fer en combinació entre ells ja sigui en paques petites de uns 30 kg/paca o paques grans de 300 kg/paca aproximadament i distribuïts en camions de petit o gran tonatge tant a nivell nacional com internacional.

Alfals en branca

Amb aquest nom es coneix l’heno d’alfals assecat de forma natural als camps per lo que s’evita la destrucció de proteïna, i permet conservar tot l’olor i gust natural de l’alfals. Farratges Nabau recol·lecta, emmagatzema i presenta l’alfals amb les cures adequades per obtenir un producte d’alta qualitat, conservant al màxim les seves propietats, textura i sabor. La seva producció es realitza als camps de la Plana d’Urgell, una de les zones més valorades mundialment per al cultiu de farratges, i es recol·lecta amb unes temperatures òptimes per tal d’obtenir la humitat desitjada i evitar la caiguda de les fulles, deixant-lo assecar al sol.

En quant a la seva composició analítica resulta equivalent a d’alfals deshidratat, sempre que l’estat vegetatiu de la planta en el moment del tall sigui el mateix. Aquest es un aliment essencial pel seu alt contingut en fibra, proteïna, minerals, calci, fòsfor orgànic i vitamines (A, B1, B12, C, D, E i K) que el fan indicat pel creixement adequat dels ossos i dents, ajuda a la coagulació de la sang, i afavoreix el sistema circulatori, a més dels efectes depuratius, diürètics i antioxidants.

En quant a l’alfals deshidratat, el tractament tèrmic al que es sotmet provoca una alteració de les proteïnes augmentat el percentatge d’aquestes que arriben al budell, no obstant, no passa el mateix en quant a l’alfals en branca que té una degradabilitat de la proteïna molt major, essent el contingut de la mateixa del 72% en l’alfals en branca i del 41% en l’alfals deshidratat.

Avena amb flor

Presenta un alt contingut en fibra que el fa un aliment essencial en l’alimentació, conjuntament amb l’alfals o el fenc. Farratges Nabau realitza el secat al sol, no deshidratat, evitant la destrucció de proteïna i conservant els elements essencials de l’avena. A més, Farratges Nabau assegura una producció, recol·lecta i emmagatzematge adequats que permeten obtenir un producte d’alta qualitat, conservant al màxim totes les seves propietats.

Palla

La palla proporciona molt poc valor nutricional i es considerada el tipus de fibra menys digestible. No aporta quasi energia, al fibra es troba molt lignificada i la proteïna que conté està nitrogenada per lo que resulta no assimilable per l’animal. També presenta notables deficiències en la major part dels macro-minerals i vitamines, excepte en potassi, clor i ferro. Un abús de palla pot originar impactes que originin còlics.

Per aquest motiu la palla s’ha d’utilitzar com un suport a l’alimentació una vegada ja han estat cobertes les necessitats nutricionals de l’animal i únicament per a satisfer l’apetit dels animals de tal forma que tinguin sensació de sacietat.

La palla no es considerat un aliment recomanable per a cavalls joves ja que la flora intestinal no es troba ben assentada al colon i la seva ingestió pot causar còlics.

Pinso, pedres minerals i viruta

Farratges Nabau també disposa de pinso i pedres minerals adequat per a cavalls. En quant al pinso que distribuïm es confecciona a partir de cereals premsats de la millora qualitat i es serveix tant en sacs com a granel. Finalment, en quant a la viruta està disponible tant a granel com en paquets de 27 kg.

Cal tenir en compte que mentre que alguns èquids s’alimenten quasi únicament de farratge, aquells que realitzen un major esforç necessiten un complement energètic addicional que se li proporciona a través del pinso elaborat a partir de la barreja de grans de cereals, olis, vitamines i minerals.